FISHBITE

Privacy Policy

Uppdaterad: 2021-11-15

Användarvillkor och personuppgiftspolicy

Detta dokument beskriver våra användarvillkor samt hur vi samlar in och använder Användarens data när applikationen används. Genom att använda FISHBITE godkänner användaren insamling och användande av data enligt Användarvillkoren i detta dokument.

Ansvarsbegränsning

FISHBITE är enbart ett verktyg för administration av fisketävlingar.

FISHBITE ansvarar inte för skada som uppstår i skapade tävlingar av tredje part som t ex personskador, skador på egendom, uteblivna priser, uteblivna anmälningsavgifter eller annan skada.

FISHBITE ansvarar ej för applikationens funktionalitet i områden med begränsad mobiltäckning.

FISHBITE ansvarar ej för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller vid användningen av applikationen.

Immateriella rättigheter

Data som delas av Användaren i FISHBITE får enbart vara av sådan art som Användaren själv äger. Användaren får ej skriva in andras personuppgifter eller ladda upp foton som kan vara stötande, bryta mot lagen eller som ej får användas av upphovsrättsliga skäl. Upptäcks denna typ av foton och uppgifter kommer de att raderas. Upptäcker du som Användare denna typ av foton, vänligen kontakta oss på FISHBITE.

Insamling och användning av data

Typ av insamlad data

Personlig data

Vid användning av FISHBITE kommer vi be om personlig användarinformation som kan komma att användas för att kontakta eller identifiera Användaren.

Följande information kan behöva anges:

Insamling av data vid användning av FISHBITE

För att kunna använda funktionerna i FISHBITE kommer vi, efter Användarens godkännande, att samla in följande data:

Användning av personlig data

FISHBITE kan komma att använda personlig data för följande syften:

Vi kan komma att dela Användarens information vid följande situationer:

Sparande av Användarens personliga information

FISHBITE kommer att spara personlig data så länge det är nödvändigt för funktionaliteten i Applikationen eller så länge lagen kräver. Användaren kan när som helst själv välja att radera sin personliga information.

Överföring av data personlig information

Användarens data, inklusive personlig användarinformation, lagras via molntjänster på Amazon Web Services (AWS) servrar.

Säkerhet

Säkerheten kring Användarens personliga information är av största vikt och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). FISHBITE använder enbart säkra och väl erkända molnlösningar för lagring av all information. Ingen information sparas på personliga datorer eller servrar.

Barns integritet

FISHBITE riktas främst mot Användare över 13 år. FISHBITE samlar medvetet in personlig information från Användare under 13 år. Upptäcker du som förälder eller vårdnadshavare att Användare under 13 år använder FISHBITE utan tillåtelse, vänligen kontakta oss. Ifall vi upptäcker att Användare under 13 år använder våra tjänster utan förmyndares tillåtelse kommer vi radera Användarens personliga information från våra servrar.

Ändringar i Användarvillkoren

Vi kan komma att uppdatera Användarvillkoren, vi kommer att meddela detta genom att ladda upp ett uppdaterat dokument i App-Store / Google Play märkt med datum för senaste ändringar.

Vi råder er att med jämna mellanrum se över våra Användarvillkor.

Ändringar i Användarvillkoren blir verkställda när de laddas upp i App-Store / Google Play.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring Användarvillkoren kan du kontakta oss:

Genom E-mail: info@fishbite.se